06-5351-3978

Wetswijziging deponeringen Handelsregister – reageren

Tot 5 september kan via de internetconsultatie gereageerd worden op het wetsvoorstel om deponeringen van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel uitsluitend nog elektronisch te laten verlopen. De wetswijzigingen als onderdeel van de internetconsultatie zijn online gepubliceerd. Het betreffen wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.
Standard Business Reporting (SBR) is het exclusieve kanaal voor het elektronisch deponeren van jaarrekeningen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat rechtspersonen of hun financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog met SBR kunnen deponeren en niet meer op papier of via e-mail. Het opstellen en deponeren van de jaarrekening zal hiermee sneller, makkelijker en efficiënter worden voor ondernemers. Door bij het opstellen van de jaarrekening in de eigen boekhouding gebruik te maken van SBR-standaarden, kunnen gegevens uit die boekhouding door de ondernemer straks ook worden gebruikt voor andere applicaties en voor (toekomstige) andere uitvragende partijen, zoals overheidspartijen, banken en intermediairs. In het kader van het wetstraject om het elektronisch deponeren van jaarrekeningen vast te leggen, staan alle documenten (o.a. het concept wetsvoorstel + memorie van toelichting) nu op de Internetconsultatiesite voor consultatie.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven