06-5351-3978

Wetsvoorstel versnelde stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd ingediend

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waardoor de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Dit is een versnelling ten opzichte van de huidige wet. Daarin wordt nog uitgegaan van 67 jaar in 2023 en koppeling aan de levensverwachting in 2024. Kamerstukken II 2014/15, 34083, nr 1-4 Vanaf 1 januari 2017 wordt jaarlijks bezien wat de levensverwachting is en of deze aanleiding geeft om de AOW-leeftijd in 2022 te wijzigen. Dit wordt vervolgens jaarlijks gedaan. Het wetsvoorstel wijzigt ook de Wet op de loonbelasting 1964. Hiermee wordt geregeld dat de relevante grenzen voor het (thans nog als 40 1/6-deelnemingsjarenpensioen aangeduide) deelnemingsjarenpensioen worden aangepast. Dit geldt zowel voor het vereiste aantal deelnemingsjaren als voor het leeftijdscriterium. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog vóór 1 januari 2015 in het Staatsblad wordt geplaatst en in werking treedt. Een deel van de wijzigingen van de Wet LB 1964 werkt terug tot en met 1 januari 2014. [Nieuwsbron]

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven