06-5351-3978

Voorlopige aanslag 2015 voor buitenlandse belastingplichtingen

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen vanaf 2015 niet meer kiezen om volgens dezelfde belastingregels behandeld te worden als een binnenlands belastingplichtige, zo meldt de Belastingdienst.
Vanaf 2015 gelden namelijk de regels voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De gevolgen van deze nieuwe regels hangen af van de persoonlijke situatie. Belastingdienst: `Denkt u in 2015 te voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan kunt U een voorlopige aanslag over 2015 aanvragen met het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2015 voor buitenlandse belastingplichtigen’. Dit formulier kunt u online bestellen of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.’ Vanaf 2015 hebt u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland kunt overleggen. Op deze verklaring moet minimaal een overzicht staan van uw inkomsten, zoals u die hebt aangegeven in de belastingaangifte van uw woonland. Nog niet alle eisen aan de inkomensverklaring zijn al bekend.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven