06-5351-3978

Voorlopig geen wettelijke maatregelen tegen open fonds voor gemene rekening

De Staatssecretaris van Financiën acht het niet opportuun wettelijke maatregelen te treffen om onbedoeld gebruik van een fonds voor gemene rekening te voorkomen. Wel wordt onderzocht of de verplichting tot het registreren van UBO-informatie ook moet gaan gelden voor fondsen voor gemene rekening. Dat antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen van diverse leden van de Tweede Kamer over berichten dat een dergelijk fonds een route is om belasting op inkomen uit vermogen te besparen. De omvang van de percentuele besparing van beleggen via een open fonds voor gemene rekening is met name afhankelijk van de hoogte van het werkelijke rendement en de hoogte van het vermogen. Naast het fiscale voor- of nadeel kan het onderbrengen van vermogen in een fonds voor gemene rekening ook gevolgen hebben voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. De staatssecretaris acht de kans van grote budgettaire effecten op het vlak van de toeslagen echter niet groot. Kans op enig budgettair effect is mogelijk wel aanwezig met betrekking tot de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg. Lees ook het bericht Fonds voor gemene rekening beter dan sparen in box 3.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven