06-5351-3978

Verhoging minimum-loon per 1 juli 2018

Vanaf 1 juli stijgt het wettelijk minimumloon met 1,03 procent. Heeft u jongere medewerkers in dienst? Ontdek wat er exact verandert en wat dit voor u als werkgever betekent. We zetten de belangrijkste wijzigen voor u op een rij. Heeft u werknemers van 22 jaar of ouder in dienst? Dan ontvangen zij vanaf 1 juli bij een volledig dienstverband 1.594,20 euro per maand. Voor jongere werknemers geldt dat zij op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van dit bedrag moeten krijgen.

Wettelijk minimumloon: 22 jaar en ouder

In onderstaand overzicht ziet u:

  • het wettelijk minimumloon voor 22 jaar en ouder
  • het wettelijk minimumjeugdloon per maand, per week en per dag:

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven