06-5351-3978

VAR wordt vervangen door vooraf beoordeelde overeenkomsten

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036) aangenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, hebben we in principe met ingang van 1 januari 2016 een systeem van vooraf door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten in plaats van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). In eerste instantie zou de VAR vervangen worden door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Hiertegen kwam vanuit de praktijk zoveel commentaar, dat staatssecretaris Wiebes met een alternatief voorstel kwam, dat de Tweede Kamer nu heeft aangenomen. Systeem van vooraf beoordeelde overeenkomsten Het nieuwe wetsvoorstel houdt in dat de VAR vervangen gaat worden door een nieuw systeem waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf hun overeenkomsten ter beoordeling kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Ook is het de bedoeling dat de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten beschikbaar zal maken, die bijvoorbeeld in een bepaalde sector gebruikt kunnen worden. De vooraf beoordeelde overeenkomsten en de voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Kort samengevat houdt het nieuwe wetsvoorstel het volgende in:

  • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
  • Er komen modelovereenkomsten per sector. Deze modelovereenkomsten publiceert de Belastingdienst straks op haar eigen website. Zzp’ers en bedrijven kunnen dan deze contracten downloaden, invullen en gebruiken. Papier is geduldig; voor het genieten van de zekerheid is wel voorwaarde dat er ook in de praktijk conform deze overeenkomsten wordt gewerkt.
  • Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken. (de individuele variant)Om aan voornoemde overeenkomsten te komen, kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers ‒ maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers ‒ overeenkomsten van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft een oordeel over de voorgelegde overeenkomst. Deze beoordeling moet partijen zekerheid geven over de gevolgen van de overeenkomst voor de loonheffing. De overeenkomsten worden alleen beoordeeld op de elementen die van belang zijn om na te gaan of er sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. Als er geen verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk. Zoals ook bij de VAR het geval is, is er geen verplichting tot gebruik van de modelovereenkomsten en/of tot het vooraf ter beoordeling voorleggen van individuele overeenkomsten, maar kan er voor gekozen worden om zekerheid vooraf te verkrijgen voor de gevolgen voor de loonheffing.
  • zie verder Accountancy van Morgen

 

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven