06-5351-3978

VAR aanvragen voor 2016 is niet nodig

De VAR verdwijnt vanaf 1 januari 2016. Daarom is het deze maand niet nodig de VAR voor het komende kalenderjaar aan te vragen voor zzp’ers. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties In juli van dit jaar heeft de Tweede Kamer het alternatief voor de VARgoedgekeurd. Met de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd. Dit is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, werkgevers- en zzp-organisaties. Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel. Overgangsregeling In 2015 is er een overgangsregeling. Voor 2015 is het daarom nog wel mogelijk een VAR aan te vragen, deze is dan alleen nog dit kalenderjaar geldig. Wanneer het een voortzetting van werkzaamheden betreft onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014, dan hoeft er geen nieuwe VAR voor 2015 te worden aangevraagd. Eerder aangevraagde VAR voor 2016 behandelt de Belastingdienst, in afwachting van verdere besluitvorming in de Eerste Kamer, niet meer. Bron :  Elsevier

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven