06-5351-3978

VAR 2014 en 2015

Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, treft de Staatssecretaris van Financiën maatregelen om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Huidige VAR-houders hoeven geen verzoeken voor het jaar 2015 te doen. De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook in de eerste maanden van 2015 nog worden gebruikt. Brief Staatssecretaris van Financiën, 11 juli 2014, nr. DB/2014/325 U De termijn van verlenging is afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer over het wetsvoorstel. De Belastingdienst zal eind juli en de maand augustus benutten voor de communicatie daarover. Het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, wordt eind augustus 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Momenteel wordt bezien of het mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Nu wordt onderzocht of dit mogelijk is zonder dat de bouw van de webmodule vertraging oploopt. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. [Nieuwsbron]

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven