06-5351-3978

Tweede Kamer laat jaaraangifte kleine ondernemers in stand

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2019 een motie aangenomen die regelt dat de mogelijkheid tot het doen van jaaraangifte voor de omzetbelasting voor kleine ondernemers gehandhaafd wordt. Het kabinet was van plan om ondernemers die onder de kleine ondernemersregeling vallen voortaan kwartaalaangiften te laten doen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het echter met de indieners van de motie eens dat de extra verplichting voor de kleinste ondernemers een forse administratieve lastenverzwaring kan betekenen. Ondernemers zijn al veel tijd en geld kwijt aan hun administratie, wordt in de motie van de Tweede Kamderleden Lodders (VVD), Omtzigt (CDA) en Bruins (Christenunie) geconstateerd. Een kwartaalaangifte voor de kleine ondernemers is daarom volgens een meerderheid in de Kamer niet wenselijk. De Belastingdienst hoopte dat toezicht en handhaving met het vervallen van de jaaraangifte zouden verbeteren. De fiscus denkt dat fraude beter aangepakt kan worden als alle ondernemers ieder kwartaal aangifte doen. Bron : Accountancy

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven