06-5351-3978

Tabel 1 Wet OB 1968 – wijziging enkele posten

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd waarin Tabel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt toegelicht. Een aantal posten is inhoudelijk gewijzigd. Besluit Staatssecretaris van Financiën, 4 september 2014 BLKB2014/123M, Stcrt. 2014, 26112 De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd waarin Tabel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt toegelicht. Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M, V-N 2011/63.19. Zoals bekend, zijn in Tabel 1 de goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Een aantal posten is inhoudelijk gewijzigd. Bijvoorbeeld post b 3 (gelegenheid geven tot sportbeoefening): Naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad vervalt de eis van een gereserveerde ruimte als de sportbeoefening begint en eindigt op of in een sportaccommodatie. Verder zijn de voorwaarden waaronder het gelegenheid geven tot sportbeoefening dient plaats te vinden verduidelijkt en versoepeld voor het verrichten van kleine onderhoudsdiensten door de huurder. Ook is de omschrijving van actieve sportbeoefening gewijzigd. Denksporten zoals schaken en bridge kunnen naar maatschappelijke opvattingen worden aangemerkt als sport. ‘Zumba’, ‘streetdance’, ‘nia’, ‘polefitness’, ‘capoeira’ en ‘sleehondensport’ worden aangemerkt als vormen van actieve sportbeoefening die onder de post vallen. De prestatie bestaande uit het enkel verhuren van boten valt niet onder de post, ongeacht of de huurder met de boot sportieve activiteiten gaat verrichten. Tenslotte valt het verzorgen van trainingen Xco-walking en Xco-bootcamp niet aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de zin van de post, tenzij is voldaan aan het vereiste dat een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld. Andere posten die gewijzigd zijn, betreffen bijvoorbeeld pootgoed, vee, geneesmiddelen, verbandmiddelen, kunstvoorwerpen, boeken, het vervoer van personen en renovatie en herstel van woningen.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven