06-5351-3978

Scheiden doet lijden….

De Belastingdienst gaat de komende tijd extra opletten bij diegenen die gaan scheiden. Er worden namelijk nogal eens fouten gemaakt bij het invullen van de belastingaangifte. Hierna volgen enkele tips….. 1.     Eigen woning: wanneer partners uit elkaar gaan mag de partner die vertrekt nog 2 jaar zijn/haar deel van de hypotheekrente aftrekken over de echtelijke woning. Die twee jaar is te verlengen door middel van onder andere de (economische) eigendomsoverdracht. Die mogelijkheid is echter niet bekend bij veel Nederlanders, waardoor zij geld mislopen, óf gaan sjoemelen met het woonadres met het risico op een forse boete. 2.       Alimentatie in natura die wordt betaald voordat de echtscheiding is afgerond, is fiscaal aftrekbaar. Veel mensen denken dat dit pas mag als de scheiding rond is. Als bijvoorbeeld de man voorziet in het levensonderhoud van zijn ex-partner, kan hij de kosten dus aftrekken. De man kan de betalingen in aftrek brengen, de vrouw moet de ontvangen bedragen als inkomsten opgeven in haar aangifte. 3.     De juridische kosten voor het aanvragen of verhogen van alimentatie mogen door de (alimentatiegerechtigde) vrouw worden afgetrokken. Veel vrouwen weten dit niet en lopen daardoor geld mis. Juridische kosten die alimentatieplichtige mannen hiervoor maken zijn niet aftrekbaar. 4.       Het merendeel van de Nederlanders weet niet wanneer fiscaal partnerschap stopt. Het fiscaal partnerschap eindigt wanneer een verzoek tot echtscheiding is ingediend én tevens de partners op een ander adres wonen. Fiscaal partnerschap is van belang onder meer voor de vraag of men in aanmerking komt voor fiscale heffingskortingen. Ook voor het verdelen van bepaalde inkomsten en aftrekposten tussen partners is het fiscaal partnerschap bepalend. 5.     Zodra het fiscaal partnerschap is geëindigd heeft de ouder die zorgt voor kinderen recht op alleenstaande-ouderkorting. De echtscheiding hoeft hiervoor nog niet afgerond te zijn. Deze korting kan oplopen tot ruim 2000 euro netto per jaar. 6.       Ongeveer een derde van de scheidende stellen kiest ervoor alimentatie af te kopen door betaling van een bedrag ineens. Deze afkoopsom is uitsluitend aftrekbaar voor de alimentatieplichtige bij of na de echtscheiding. In het geval van ‘scheiding van tafel en bed’ en bij ‘duurzaam gescheiden leven’, zijn de kosten voor de man niet aftrekbaar, maar voor de vrouw wel belastbaar. Bron : Telegraaf

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven