06-5351-3978

Overgangsregeling voor afschaffing aftrek monumentenpanden

Voor 2017 en 2018 geldt een overgangsregeling voor de afschaffing van de aftrek voor uitgaven aan monumentenpanden. (Project)eigenaren die vóór 1 januari 2017 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan op basis van gerechtvaardigde verwachtingen over de fiscale aftrek, worden daardoor niet gedupeerd.
Zij ontvangen een subsidie vergelijkbaar met de verwachte fiscale teruggave. Dat heeft minister Bussemaker van OCW geantwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager in zijn aanvraag aan te tonen dat hij in het investeringsplan van zijn project is uitgegaan van een gerechtvaardigde verwachting op fiscale aftrek. Hij kan dit doen door het overleggen van een mededeling van de Belastingdienst/Bureau Monumentenpanden (BBM) over de hoogte van de aftrek, of van een offerte van een bank waarbij in de business case is gerekend op een specifiek bedrag van teruggave via de fiscale aftrek. De eigenaar komt voor subsidie uit de overgangsregeling in aanmerking wanneer deze zijn plan voor 20 september 2016 bij de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) heeft ingediend en een mededeling over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten heeft ontvangen.

Meer informatie: Beantwoording Kamervragen Belastingplan 2017 – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 3 november 2016 Bron : Taxence  

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven