06-5351-3978

MKB-Ondernemers krijgen meer steun voor leningen

Het is voor veel ondernemers nog altijd moeilijk om financiering te vinden voor groeiplannen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die kunnen leiden tot € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag in het zogeheten ‘aanvullend actieplan Mkb-financiering’ aan de Tweede Kamer.

“Ondernemers zien in de aantrekkende economie steeds meer kansen om te groeien. Helaas hebben ondernemers dikwijls een zwakke financiële positie, is het risico voor banken toegenomen en zijn er onvoldoende alternatieven voor financiering via de bank”, aldus Kamp. “Daarom neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.” Meer eigen vermogen Hoe meer eigen vermogen een ondernemer heeft, hoe makkelijker het is een lening te krijgen bij een bank of een andere financier. Het ministerie van EZ zal voor € 500 miljoen garant staan voor de financiering van een door private investeerders op te richten ‘Achtergestelde Leningenfonds’. Dit fonds kan de vermogenspositie van ondernemers versterken. Ook stelt EZ € 100 miljoen extra beschikbaar voor het reeds bestaande Dutch Venture Initiative. Via dit fonds worden investeerders aangespoord het mkb van eigen vermogen te voorzien. Verbreden financieringsaanbod Bij Qredits kunnen ondernemers nu al terecht voor leningen tot € 150.000. EZ is bereid om voor € 100 miljoen extra garant te staan voor Qredits om hiermee leningen tot € 250.000 en kredieten voor werkkapitaal mogelijk te maken. Daarnaast is voor € 400 miljoen aan garanties beschikbaar voor de financiering van alternatieve financieringsinitiatieven. Voor financiering van ondernemersplannen die nog in de ontwikkelingsfase zitten wordt € 25 miljoen extra uitgetrokken. Ook komt er € 5 miljoen beschikbaar om mkb-ers te helpen bij het verkrijgen van voorfinanciering van hun klanten of bank (zogeheten ‘ketenfinanciering’). Grotere slagingskans Er wordt € 5 miljoen uitgetrokken om kennis en vaardigheden van het kleinbedrijf te verbeteren zodat de slagingskans van een financieringsaanvraag bij een bank of financier wordt vergroot. Ook is er € 5 miljoen voor het verbeteren van de informatie over kredietwaardigheid. Onderdeel daarvan is voorlichting over bestaande instrumenten van de overheid om ondernemers te steunen bij hun zoektocht naar geld. Ook worden reeds bestaande financieringsmaatregelen nog toegankelijker gemaakt. Extra ruimte Door het beschikbaar stellen van garanties en het investeren in DVI wordt het voor financiers aantrekkelijker om in het mkb te investeren. Zo leidt het stimuleren van het eigen vermogen in het mkb ertoe dat meer vreemd vermogen kan worden aangetrokken. Op basis van de voorgenomen maatregelen en de verwachte hefboomeffecten, is de inschatting dat samen met private partijen uiteindelijk circa € 2,5 miljard nieuwe mkb-financiering mogelijk kan worden gemaakt. De kosten voor de overheid van genoemde maatregelen bedragen € 155 miljoen in de jaren 2014 t/m 2019. Motor “Mkb-ers zijn de economische motor van Nederland. Zij zorgen voor innovatie, export, banen en economische groei. Van elke 10 banen in Nederland creëert het mkb er 6. Met deze acties geven we hen een belangrijke steun in de rug”, aldus minister Kamp. “Daar profiteren we allemaal van.”  

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven