06-5351-3978

Lakse inspecteur moet hoge proceskostenvergoeding betalen

Als de inspecteur in vergaande mate onzorgvuldig heeft gehandeld, kan de belastingrechter in een beroepsprocedure de fiscus verplichten tot het betalen van een integrale proceskostenvergoeding. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat het geen uitvoering geven aan de opdracht van het hof erg onzorgvuldig is. In de zaak voor de rechtbank had de Belastingdienst een man diverse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en naheffingsaanslagen btw opgelegd. De man ging in bezwaar tegen deze aanslagen. Maar de fiscus wees zijn bezwaarschrift af vanwege onvoldoende motivering. De man ging vervolgens in beroep. Hof Arnhem oordeelde dat de Belastingdienst opnieuw op de bezwaren van de man moest beslissen. De inspecteur deed echter pas na meer dan tien jaar iets met deze opdracht. Inmiddels was het FIOD-dossier dat de basis vormde voor de opgelegde aanslagen zoekgeraakt. De ontvanger zou daarom de aanslagen niet meer invorderen. De inspecteur verklaarde de bezwaarschriften vervolgens niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang. De rechtbank oordeelde echter dat de man wel degelijk een processueel belang had, al was het maar omdat hij een proceskostenvergoeding eiste. De rechtbank oordeelde dat de inspecteur in deze zaak zeer onzorgvuldig had gehandeld. Bovendien had de hele procedure door de schuld van de inspecteur veel te lang geduurd. De Belastingdienst moest daarom de man een integrale proceskostenvergoeding in plaats van een forfaitaire proceskostenvergoeding betalen. Daarnaast kende de rechtbank de man een hoge vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn toe. Meer informatie: Rechtbank Gelderland 4 juli 2017 (gepubliceerd 5 juli 2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:3482 Bron

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven