06-5351-3978

Kostenvergoedingen personeel ingaande 1 Juli 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd inzake de loonheffingen. Het besluit spitst zich toe op de vraag of er al dan niet sprake is van (belast) loon uit dienstbetrekking of van een (gedeeltelijk) vrije vergoeding of verstrekking.
Het betreft een actualisering van het besluit van 18 september 2013, nr. BLKB2013/0799M,. De actualisering is het gevolg van een herbeoordeling van vergoedingen op basis van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Overige wijzigingen betreffen aanpassingen van bedragen en redactionele correcties. In het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland worden de vergoedingen van rijksambtenaren op dienstreis geregeld. Een werkgever kan de vergoedingsregels van de reisbesluiten integraal toepassen voor kostenvergoeding aan zijn werknemers mits deze werknemers vanuit kostenoogpunt bezien in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. De vergoedingen hebben dan dezelfde fiscale gevolgen. Vanaf 1 juli 2014 zijn bepaalde vergoedingen volgens de reisbesluiten niet meer geheel maar slechts gedeeltelijk vrijgesteld. Het betreft de volgende posten:

  • Kleine uitgaven overdag: vrijgesteld € 4,00;
  • Kleine uitgaven ’s avonds: vrijgesteld € 8,05;
  • Een lunch: vrijgesteld € 8,30;
  • Een avondmaaltijd: vrijgesteld € 20,81;
  • Logies: vrijgesteld € 84,86;
  • Een ontbijt: vrijgesteld € 10,77.

Voor zover de werkgever meer vergoedt, behoort de vergoeding tot het loon.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven