06-5351-3978

Inkomstenbelasting in 2017 volledig digitaal

In 2017 zal de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog digitaal kunnen worden gedaan en zullen de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting alleen nog digitaal worden verzonden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft dit in de aan de Eerste Kamer aangeboden memorie van antwoord bij het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.

Toeslagen en inkomstenbelasting

De focus ligt nu op stromen in de toeslagen- en inkomstenbelastingsfeer. Voor andere belastingmiddelen, voor andere berichten inzake toeslagen en inkomstenbelasting en voor berichten in het kader van invordering wordt het ingroeipad nog verder uitgewerkt.

Gewenningsperiode

Er komt een tijd dat een gewenningsperiode niet meer nodig zal zijn, omdat volledig digitaal communiceren met de Belastingdienst voor veel stromen gemeengoed is geworden en burgers hieraan gewend zijn geraakt. Berichten zullen dan niet meer standaard (minimaal) een jaar zowel digitaal als op papier worden bezorgd. Wanneer zal kunnen worden gestopt met deze gewenningsperioden is op dit moment nog niet duidelijk. Wiebes vervolgt dat pas zal worden gestopt met de gewenningsperioden ‘wanneer zekerheid bestaat dat burgers voldoende zijn gewend’. Wiebes is van mening dat de burger op den duur beter de weg wordt gewezen dan dat nu het geval is: ‘Het digitaal communiceren met de Belastingdienst biedt meerwaarde, waarvan de archieffunctie in MijnBelastingdienst en MijnToeslagen een goed voorbeeld is. Daarnaast stimuleert de Belastingdienst de burger om de notificatiefunctie in te stellen zodat een e-mail wordt verzonden wanneer een bericht in de Berichtenbox is geplaatst. Om de burger nog duidelijker wegwijs te maken wordt de inhoud van de notificatieberichten door Logius (de beheerder van MijnOverheid) per oktober 2015 verbeterd.’

Ingroeimodel

Voor 2015 staan de voorschotbeschikkingen voor toeslagen op de rol. In 2016 volgen de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de definitieve toekenningsbeschikkingen voor de toeslagen.

Uitzonderingen

De staatssecretaris geeft nog vijf uit te zonderen groepen aan. Het gaat hierbij om mensen met een woonadres in het buitenland, nabestaanden van overledenen, wettelijke vertegenwoordigingsgevallen, mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges genieten, en tot slot kinderen onder 14 jaar.

Digitale toekomst

De teller van het aantal geactiveerde accounts op MijnOverheid.nl staat nu op 1,8 miljoen. Wanneer het wetsvoorstel zal worden aangenomen, wordt er gestart met een communicatiecampagne om de digitale toekomst een impuls te geven met een groeiend aantal geactiveerde accounts. Voor dit jaar worden er geen problemen voorzien voor het uitsluitend digitaal verzenden van de voorschotbeschikkingen in de maanden november en december, ookal heeft nog niet de gehele toeslagenpopulatie een geactiveerde account. Voor de meeste toeslaggerechtigden is de voorschotbeschikking een continuering van hun situatie en daarmee geen tijdkritisch bericht. Bron: Memorie van Antwoord

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven