06-5351-3978

Hoge Raad keurt aftrek huurlasten woning goed bij niet-kwalificerende werkruimtes

Op 12 augustus 2016 heeft de HR uitspraak gedaan in een proefprocedure van een lid van het RB over de kwalificatie van het huurrecht van een woning die gedeeltelijk voor ondernemingsactiviteiten werd gebruikt. De ondernemingsactiviteiten werden vanuit een werkruimte in de huurwoning verricht, maar deze werkruimte had geen eigen ingang of voorzieningen. De werkruimte besloeg wel meer dan 10% van de woning. De HR is van mening dat het huurrecht van een woning kwalificeert als een vermogensrecht en daarom dus als ondernemingsvermogen in aanmerking kan worden genomen. Gevolg hiervan is dat de gehele huur van de woning in aftrek komt, waarbij er wel een correctie voor privégebruik moet plaats vinden op basis van het verhoogde eigenwoningforfait. Tevens zijn alle kosten van de werkruimte (inrichting, energielasten etc.) ook aftrekbaar ondanks dat er geen sprake is van een kwalificerende werkruimte. Bron :   RB

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven