06-5351-3978

Gebrekkige administratie

Een man exploiteert een restaurant met een zit- en afhaaldeel. Hij verzorgt ook de catering van evenementen, zoals op jaarlijkse festivals. In 2010 blijkt bij een boekenonderzoek dat de administratie van de restauranthouder grote gebreken vertoond. In geschil zijn diverse IB-navorderingsaanslagen, alsmede de vergrijpboetes. Rechtbank Den Haag oordeelt dat in het midden kan blijven of de bewijslast moet worden omgekeerd. De inspecteur maakt de correcties namelijk reeds voldoende aannemelijk. De aanslag over 2002 wordt wel vernietigd en de boetes voor 2005 en 2006 worden gematigd tot 25% wegens grove schuld. De ondernemer gaat in hoger beroep. Hof Den Haag oordeelt dat de omzetcorrecties niet te hoog zijn en de boetes zijn terecht omdat de administratie van de restauranthouder schromelijk tekortschiet. Er is sprake van aan grove, in laakbaarheid aan opzet grenzende nalatigheid. Het beroep van de restauranthouder is ongegrond en het incidentele beroep van de inspecteur is daarom wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven