06-5351-3978

Fiscus onprofessioneel bezig volgens ombudsman

De Nationale ombudsman heeft een klacht over de onderzochte gedragingen van de Belastingdienst gegrond verklaard wegens strijd met het vereiste van professionaliteit. Belanghebbende had bij de ombudsman geklaagd over het optreden van twee ambtenaren tijdens een onderzoek naar aanleiding van zijn aangiften inkomstenbelasting. Het onderzoek is gericht op de betrokkenheid bij de Stichting Particulier Fonds.
Belanghebbende klaagde over de volgende gedragingen: het blijk geven van vooringenomenheid door conclusies te trekken voordat het onderzoek was voltooid, het niet adequaat opstellen van een gespreksverslag, het niet inhoudelijk reageren op en geen rekening houden met opmerkingen op dit verslag, het ten onrechte vragen van een machtiging, het ten onrechte uitsluiten van een persoon als gemachtigde en het toezenden van een standpunt aan de gemachtigde die de aangifte verzorgde. Ook klaagt belanghebbende over de wijze van behandelen van zijn klacht door de belastingambtenaren. Zie : Accountancynieuws Zie : Rapport Ombudsman

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven