06-5351-3978

Fiscus krijgt 64.000 BTW-aangiften te laat binnen

Afgelopen kwartaal waren circa 64.000 ondernemers te laat met hun BTW-aangifte en de bijbehorende betaling. De Belastingdienst komt daarom met tips die speciaal gericht zijn op startende ZZP’ers.

De Belastingdienst had al een checklist die helpt als de ondernemer een naheffingsaanslag BTW heeft ontvangen. Nu richt de fiscus zich ook op het proces ervoor. ‘Vooral startende ZZP’ers zijn nog niet gewend aan de terugkerende BTW-aangifte.’ Een van de tips is het in de gaten houden van de deadlines van 31 juli, 31 oktober, 31 januari en 30 april. ‘Ook ondernemers die geen omzet hebben gedraaid, dienen BTW-aangifte te doen.’

Altijd alsnog aangifte doen

Is een aangifte vergeten, dan maakt de Belastingdienst een schatting gemaakt van de te betalen BTW. ‘Dit gebeurt op basis van vaste bedragen. Het bedrag van de naheffingsaanslag kan daardoor behoorlijk hoog zijn. Een ondernemer die vervolgens toch BTW-aangifte over het betreffende kwartaal doet, blijkt meestal minder te moeten betalen dan het door de Belastingdienst geschatte bedrag. Het advies is daarom om altijd alsnog aangifte te doen.’

Wie niet tijdig aangifte doet, krijgt € 65 boete. De boete voor het achterwege blijven van de betaling is 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. ‘Deze boete wordt nadat de aangifte alsnog is gedaan evenredig teruggebracht. Is er daarna geen BTW te betalen, dan is er geen boete voor het niet of niet tijdig betalen.’

Bron: ZZP Nederland

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven