06-5351-3978

Executie-veilingen eenvoudiger

Een Kamermeerderheid heeft dinsdag 15 april voor het wetsvoorstel executieveilingen gestemd. Hierdoor kunnen particulieren straks bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Ook wordt het gemakkelijker om de te veilen woning van te voren te bezichtigen.

Doel van de wijziging is om executieveilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken. Daarnaast wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de opbrengst van een executieveiling verhogen. Dat is in het belang van zowel de bank als de huiseigenaar. Bieden via internet is hiervoor een van de oplossingen. Andere regels die veranderen, zijn het recht om van te voren de woning die geveild wordt te bezichtigen, de beperking van de huurbeschermingsregeling en de overgang van het risico naar de particuliere koper. Ook komt er een evenwichtige verdeling van de veilingkosten. Op die manier zijn de kosten voor de koper veel transparanter.

 

Ook het amendement van SP en PvdA over de verlenging van de ontruimingstermijn werd aangenomen. De partijen zijn van mening dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld voor een huurder met kinderen, een maximale termijn van drie maanden voor het vinden van vervangende woonruimte te kort is. De rechter dient een belangenafweging te maken en de belangen van de hypotheekhouder, de hypotheekgever, de koper en de huurder tegen elkaar af te wegen. In bepaalde situaties kan deze belangenafweging met zich brengen dat een langere ontruimingstermijn dan de voorgestelde drie maanden redelijk is. Dit amendement stelt daarom de ontruimingstermijn op maximaal zes maanden.

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is erg blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De beroepsorganisatie pleit al sinds lange tijd voor het veilen via internet. Ook in de andere regelingen kan de beroepsorganisatie zich goed vinden.

[ Bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ]

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven