06-5351-3978

Doorgeven parkeerkaartje mag niet

De Rechtbank Gelderland oordeelde vorige maand dat parkeercontroleurs mensen die een ‘doorgegeven’ parkeerkaartje gebruiken, mogen beboeten. Naar aanleiding van Kamervragen van de leden Van Klaveren (Groep Bontes van Klaveren), Visser (VVD), Van Helvert en Van Toorenburg (beiden CDA) boog minister Plasterk van BZK zich over de zaak en oordeelde ook dat het doorgeven van een parkeerkaartje (fiscaal) niet mag.

Op de vraag van Van Klaveren of de minister het ook belachelijk vindt dat het doorgeven van een betaald en reeds belast parkeerkaartje dat nog geldig is, niet mag, antwoordde de minister: “Parkeerbelasting wordt op grond van artikel 234 Gemeentewet geheven bij wege van voldoening op aangifte dan wel op andere wijze. In dit zelfde artikel in de Gemeentewet valt te lezen dat voldoening op aangifte uitsluitend is: het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van een parkeermeter of parkeerautomaat op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften. Het parkeren van ieder voertuig op een plaats waar parkeerbelasting verschuldigd is voor dat parkeren van het voertuig, leidt op zichzelf tot een belastingplicht voor degene die de auto daar heeft geparkeerd, dan wel de houder van het kenteken. Dit leidt er toe dat het overnemen van een parkeerkaartje niet mogelijk is.” Bron: AV

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven