06-5351-3978

BTW-Vrijstelling Operatie-assistent

Hof Den Haag oordeelt dat de door X verrichte diensten delen in de btw-vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel g sub 1 onder a Wet OB 1968. De diensten vallen eventueel zelfs al rechtstreeks onder de vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. X oefent als zelfstandig gevestigde ondernemer het beroep van operatieassistent uit. Hij verricht zijn activiteiten in ziekenhuizen en in andere medische behandelcentra. De activiteiten bestaan eruit dat hij chirurgen assisteert bij het uitvoeren van operaties. Hij brengt voor zijn werkzaamheden vergoedingen in rekening aan de ziekenhuizen en de behandelcentra. Hij brengt hierbij btw in rekening. X maakt bezwaar tegen de voldoening van de btw. X stelt namelijk dat een btw-vrijstelling van toepassing is. De inspecteur is het daar echter niet mee eens. Hof Den Haag oordeelt dat de door X verrichte diensten delen in de btw-vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel g sub 1 onder a Wet OB 1968. Het hof overweegt hierbij dat de door X binnen het operatieteam uitgevoerde werkzaamheden wat inhoud, aard en daarvoor benodigde en aangewende deskundigheid betreft medisch gezien wezenlijk bijdragen aan (het welslagen van) de operatie. Het hof merkt ook nog op dat de werkzaamheden eventueel al rechtstreeks delen in de vrijstelling van art. 11 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. Het gelijk is aan X.

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven