06-5351-3978

Boeterente aftrekbaar

De staatssecretaris keurt goed dat boeterente kan worden aangemerkt als rente van schulden. De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat bij eigenwoningschuld boeterente, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Boeterente is dan aftrekbaar als rente van schulden en wordt ook voor de beoordeling van de fiscale aflossingseis aangemerkt als rente. Onder boeterente wordt in dit kader verstaan de reële vergoeding die de bank in rekening brengt en die bestaat uit het renteverlies dat de bank lijdt over de nog resterende rentevastperiode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een lening. Andere opslagen die een bank in het kader van rentemiddeling in rekening brengt, zoals bijvoorbeeld een opslag voor het risico van vroegtijdig volledig aflossen bij verkoop, zijn niet aan te merken als boeterente. De goedkeuring is van belang in situaties waarin de boeterente door rentemiddeling wordt verdisconteerd in bijvoorbeeld het nieuwe rentepercentage dat na het oversluiten overeengekomen is. Als de definitieve aanslag al vast staat kan de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering doen als er minder dan vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. [Nieuwsbron]

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven