06-5351-3978

Afschaffing monumentenaftrek

Staatssecretaris Snel van Financiën zet met een aan de Tweede Kamer verstuurde nota van wijzigingop het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing  vaart achter afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Daarmee lijkt afschaffing van de fiscale regeling na enkele keren uitstel nu per 1 januari 2019 alsnog door te gaan.  Snel hoopt dat de Kamer bereid is zijn voorstel voortvarend te behandelen om de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2019 mogelijk te maken. Oorspronkelijk was het de bedoeling de fiscale regeling al op 1 januari 2017 af te schaffen. Voor de monumentenaftrek komt een subsidieregeling in de plaats. ‘Met de afschaffing van de fiscale aftrek en ondersteuning van particuliere eigenaren van rijksmonumenten via de begroting van het ministerie van OCW maakt het kabinet een weloverwogen keuze om het geld dat beschikbaar is voor monumentaal onderhoud aan rijksmonumenten zo effectief mogelijk in te zetten en daarbij de kwaliteit en noodzaak van het monumentale onderhoud zo goed mogelijk te waarborgen’, schrijft Snel. Bron: Acvm

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven